zniżki na ubezpieczenia dla Klientów Citi Handlowy

Ubezpieczenia
komunikacyjne
zniżka do 10%
Ubezpieczenia
mieszkaniowe
zniżka do 15%
Ubezpieczenia
podróżne
zniżka do 12%
Jak skorzystać z promocji?
Kod promocyjny stanowi 6 pierwszych cyfr Twojej karty płatniczej (numer BIN), (w przypadku kart Citibank-Plus, Citibank-LOT, Citibank-Elle kod promocyjny stanowi 7 pierwszych cyfr karty płatniczej).


Zadzwoń pod numer telefonu 224 224 224 i podaj kod promocyjny konsultantowi infolinii.


Wybierając ofertę Allianz Direct, zyskujesz:
Assistance Mini
szybki i sprawny proces likwidacji szkód
Allianz Polska Services Spółka z o. o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000025291, NIP 521-30-56-381, REGON 016188184, wysokość kapitału zakładowego: 49 726 000 złotych.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy
są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.